Dịch vụ này không còn nữa.

Bạn có thể liên hệ trực tiếp với khách sạn theo các thông tin liên lạc sau:
+33 (0)1.47.05.57.30 hotel-royalphare@wanadoo.fr